Hoacamizi tổ chức Đại hội Công đoàn lần IV, nhiệm kỳ 2017-2022 và Hội nghị Người lao động năm 2017

In

Ngày 25/7/2017 Hoacamizi đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần IV và Hội nghị người lao động năm 2017 ở tại VP Công ty đường số 01 KCN Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Tham dự ĐH CĐ lần IV và Hội nghị người lao động 2017 có ông Huỳnh Chiến phó Chủ tịch Công đoàn các Khu CN & Chế xuất ĐN, ông Lê Xuân Vũ Chủ tịch HĐQT Hoacamizi, ông Ngô Giang Nam Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty và toàn thể CBCNV Công ty.

Tại Đại hội, sau khi nghe ông Ngô Giang Nam Giám đốc, ông Bùi Đức Lợi Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả hoạt động, phương hướng nhiệm vụ và các nội dung khác có liên quan Đại hội.

Đại hội đã sôi nổi thảo luận để bổ sung vào báo cáo, đề xuất các nội dung chính đáng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đời sống cho người lao động.

Cũng tại Đại hội ông Huỳnh Chiến phó Chủ tịch Công đoàn các Khu CN & Chế xuất ĐN, ông Lê Xuân Vũ Chủ tịch HĐQT Hoacamizi đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị và định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu Ban đối thoại đại diện người lao động 03 người, và BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm các ông/ bà:

1. Ông Bùi Đức Lợi                       - CT Công đoàn

2.  Bà Trần Thị Thanh Châu         - Phó CT Công đoàn

3. Ông Đoàn Đình Nam                - Ủy viên

4. Bà Phan Thị Minh Ánh             - Ủy viên

5. Ông Nguyễn Bá Công               - Ủy viên

Thay mặt BCH Công đoàn, ông Bùi Đức Lợi – Chủ tịch Công đoàn đã nêu quyết tâm phát huy những kết quả CĐ đã đạt được, đồng thời tích cực hoạt động hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở, góp phần xây dựng Hoacamizi và chăm lo, nâng cao đời sống CBCNV.

Dưới đây hình ảnh Đại hội và Hội nghị:

IMG_6014

Thay mặt BTV Công đoàn các KCN& CX Đà Nẵng, ông Huỳnh Chiến – Phó chủ tịch Công đoàn phát biểu chỉ đạo đại hội

IMG_6006

Ông Lê Xuân Vũ – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo đại hội và định hướng phát triển công ty trong thời gian đến

IMG_5994

Ông Ngô Giang Nam – Bí thư CB – Giám đốc Công ty phát biểu tại đại hội.

IMG_6018

Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tin từ phòng HCNS