Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

In

Sáng ngày 28/01/2016 tại khách sạn Magnolia đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội diễn ra với sự chủ trì của ông Lê Xuân Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty, cùng với sự tham gia của các cổ đông và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Hòa Cầm.

Năm 2015, trong bối cảnh vẫn còn khó khăn về tình hình kinh tế, xã hội của thành phố Đà Nẵng và cả nước, Hoacamizi tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty; đặc biệt có sự phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, chính quyền địa phương, Hoacamizi đã hoàn thành KHSXKD năm 2015.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các nội dung trong đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ vững chắc trong thời gian tới., xây dựng thương hiệu Hoacamizi ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

DSC_7816

HĐQT đang điều hành Đại hội

DSC_7810

Ông Lê Xuân Vũ, Chủ tịch HĐQT đang trả lời câu hỏi của cổ đông

DSC_7811

Ông Ngô Giang Nam, Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

Tin từ phòng Kinh doanh